Minties galia

Minties galia yra beribė. Žmogaus vaizduotei nieko nėra neįmanoma. Mes galim keliauti po atokiausius visatos kampelius, išgyventi keisčiausius jausmus vien tik to panorėję. O tai, ko mes norime, nusprendžia daugybė faktorių: įpročiai, aplinkinių nuomonė, galų gale reklama. Vargu ar kam šautų į galvą svajonėse pabuvoti kokioje dar neatrastoje planetoje. Nebent vaikams, na dar Antuanui de Sent-Egziuperi, kurio Mažasis Princas išmaišė daugybę keisčiausių planetų.

Kūryba yra begalinė kaip ir pats kūrėjas. Ar žmogaus protas pajėgus suvokti begalinio kūrėjo begalinį kūrinį? Atrodytų, kad žmonės kažkaip ne taip suvokia visa tai, kad ne į tai koncentruojasi. Suprantama, kiekvienam svarbiausia pilvas, ramus poilsis, užtikrintas gyvenimas. Dabartinė sistema yra tokia kokia yra – mokomės, įgyjam specialybę, dirbam ir uždirbam pinigus, už kuriuos vienaip ar kitaip gyvenam, išeinam į pensiją. Taigi, viskas orientuota į pinigus – kaip jų uždirbti ir kaip jų uždirbti kuo daugiau. O svarbiausi klausimai – būties esmė, savęs suvokimas visatos kontekste, gimties ir mirties temos lieka tik kažkur paraštėse, aktualios tik fantastams, svajokliams ir poetams. Dažnai išgirsi sakant, kad tokie žmonės keisti. Man atrodo priešingai – tie, kuriems nerūpi kas jie ir ką čia veikia, o tik plaukioja pirmyn ir atgal, genami bendros srovės, yra tikrieji keistuoliai. Nejau tai iš tiesų taip nereikšminga, neverta nei menkiausio dėmesio? Nejau riebesnis kąsnis ar eilinis liaupsnis yra svarbiau už savasties gilinimą ir savivokos tobulinimą?

Žmonės sakosi esą protingiausi gyvūnai šioje planetoje. Tačiau koks save gerbiantis gyvūnas kištų į save chemikalais užterštą maistą, savo noru kvėpuotų išmetamosiomis dujomis, savo rankomis griautų planetą, kurioje gyvena? Gyvename stereopitais, nesuteikdami vietos fantazijai, o jei fantazuojame, tai tik apie materialius dalykus – pyragą, atostogas prie jūros, automobilį ir panašiai. Atitrūkti nuo savo kiemo man labia padeda žemės, besisukančios Saulės sistemoje, įsivaizdavimas, taškelis Paukščių tako galaktikos pakrašty.