Montenio recepcija Lietuvoje

Peržiūrėjus Lietuvos bibliotekoje esančius Montenio egzempliorius, prieinama išvados, kad pirmosios knygos pasirodė tik pačioje XVIII a. pabaigoje (1796 m. leidimas). Iš XIX a. randami 1801, 1820-1824, 1825, 1848  metų leidimai.  1820 – 1824 m. leidimo  6 tomai, su įklijomis, nurodo savininkus: Jono Krizostomo Gintilos biblioteka, Žemaičių kunigų seminarijos biblioteka, Kauno kunigų seminarijos biblioteka.  Jonas Gintila (1788 – 1857) buvo kunigas, teologijos daktaras. Turėjo didžiausią asmeninę biblioteką XIX a. Lietuvoje.

Kitas leidimas priklauso jau tarpukario Lietuvos metui: 1931 m., su J. Keliuočio autografu ir spaudu, jog knygos priklauso „Juozo Keliuočio bibliotekai“. Juozas Keliuotis (1902 – 1983) buvo žurnalistas, vertėjas, rašytojas.  1926 – 1929 m. Sorbonoje studijavo filosofiją, literatūrą, žurnalistiką, meną ir sociologiją. Lietuvoje skleidė Vakarų demokratijos idėjas, pasisakė už nepriklausomą Lietuvą. Vertė prancūzų poetų ir rašytojų kūrinius, rašė kritikos straipsnius apie juos.

Kai kurie vėlesni leidimai, pavyzdžiui 1948 m. (Vilniaus Pedagoginio universiteto biblioteka), 1969 m., 1977 m. (Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka), 1985 m.  (Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka), 1994 m. (Pasvalio M. Katiliškio VB) sutinkami universtetų bibliotekose.

Montenio „Esė“ rinktinės vertimas pasirodė vieną ir vienintelį kartą 1983 m. Vertėja D. Droblytė. 2000 m. pasirodė Montenio citatų rinkinys „Apie aistras: mintys“, sudarytojas J. Macevičius. Šios knygos prieinamos beveik visose šalies bibliotekose.

Montenio recepcijos Lietuvoje tendencijos labai aiškios: pirmosios knygos pasirodo XVIII a. pabaigoje ir priklauso kunigų luomui, išsilavinusiam visuomenės luomui, gebančiam skaityti prancūzų kalba. Tarpukario Lietuvoje, nepriklausomybės laikotarpiu Montenio knygos aptinkamos privačiose kultūros ir literatūros veikėjų asmeninėse bibliotekose. Vėliau duomenys gaunami tik apie egzempliorius esančius universitetų bibliotekose. Montenio „Esė“ ištraukų vertimas pasirodo nepriklausomybės siekio akivaizdoje, tačiau atgavus nepriklausomybę vertimo darbas neatnaujinamas, sudaromas tik citatų rinkinys ( „suvenyrinė“ knygelė).

Pilnus Montenio „Esė“ tekstus Lietuvos bibliotekose galima rasti prancūzų, rusų bei anglų kalbomis.