„Kitas“ šalia tavęs

„Kitas“ – tai kažkas, esantis už mano paties ribų, bet galintis mane pasiekti ir prasiskverbti į mane tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Kaip mes priimame „kitą“? Vertindami pagal save. „Kito“ supratimas yra labai problematiškas, nes mes linkę į egoizmą, savisaugą. Pirmiausia pasirūpiname savimi, kad mums būtų patogu, gera, malonu. O jei „kitas“ kažkokiu tai būdu trukdo mūsų laimę (užstoja saulę), mes jį niekiname, plūstame, apkalbame, laikome jį niekšu, pačiu blogiausiu Visatoje. Taip vyksta bendravimas tarp individų, nebūtinai žodžiais, bet ir išraiškomis, kūno povyza. O jeigu mes pabandytume įsijausti į „kitą“ ir situaciją apžvelgti jo akimis? Kaip mes elgtumėmės vienu ar kitu atveju? Skaitykite toliau

Minties galia

Minties galia yra beribė. Žmogaus vaizduotei nieko nėra neįmanoma. Mes galim keliauti po atokiausius visatos kampelius, išgyventi keisčiausius jausmus vien tik to panorėję. O tai, ko mes norime, nusprendžia daugybė faktorių: įpročiai, aplinkinių nuomonė, galų gale reklama. Vargu ar kam šautų į galvą svajonėse pabuvoti kokioje dar neatrastoje planetoje. Nebent vaikams, na dar Antuanui de Sent-Egziuperi, kurio Mažasis Princas išmaišė daugybę keisčiausių planetų. Skaitykite toliau

Žinojimas

Mumyse glūdi visa ko žinojimas. Jį atsinešėme sulig pirmąja sėkla, atklydusia iš anapus ir sudygusia šioje planetoje. Mes žinom nežinodami, kad žinom, tačiau kasdien atrandam po dalelę to žinojimo paslapčių.

Kol žmogus apie tai nemąsto, tol neįtaria turįs tą suvokimą. Geriausias būdas pažinti save ir mus supantį pasaulį yra meditacija, arba vidinis susitelkimas – matymas ir jutimas ne žodžiais, o jausmais. Ką aš galiu parašyti ar pasakyti tokio, ko nežinotų kitas? Žodžiais nieko, nes tam, kam priskirti žodžiai – jau žinoma. Skaitykite toliau